Mielivalmennus

Eräs määritelmä hypnoosista:
Hypnoosi on tila, jossa ns. päivätajunta on osittain siirtynyt syrjään. Hypnoosissa annettu viesti, suggestio, tavoittaa ns. alitajunnan, ilman että suggestio joutuu tietoisen mielen arvioitavaksi.

Kun valmennustilanteessa asiakas rentoutetaan tai johdetaan hypnoosiin, myönteinen, ennalta sovittu suggestio voidaan saada alitajuntaan ja se voi toteutua myöhemmin aivan luonnostaan. Edelleen alitajunnasta saattaa nousta tietoisuuteen uusia ratkaisuja ja näkökulmia.

Mielivalmennuksessa tai henkisessä valmennuksessa vahvistetaan aina asiakkaan itseluottamusta ja luottamusta omiin päätöksiin ja tavoitteisiin. Motivoidaan asiakasta haluttuihin muutoksiin ja mahdollisesti tarjotaan ennalta sovittuja, uusia, toimintamalleja.

Valmennuksessa rentoutus tai keskisyvä hypnoositila on riittävä. Valmennustilanteessa rentoutuksen tai hypnoosin syvyys saattaa vaihdella, eikä lainkaan haittaa, jos välillä käydään vieläkin syvemmällä...

Olen valmentanut asiakkaitani esimerkiksi:

Elintapamuutoksiin, kuten:

Suomen Hypnoosiliitto ry