Akupunktio

Akupunktio on ikivanha, alun perin kiinalainen hoitomuoto. Nykyisin akupunktio lienee yleisin täydentävä tai vaihtoehtoinen hoito myös länsimaissa.

Akupunktioneuloilla manipuloidaan tiettyjä kehon aku- tai kipupisteitä halutun hoitovasteen aikaansaamiseksi. Akupisteet sijaitsevat pääosin ns. meridiaaneilla, verkostolla, jonka katsotaan yhdistävän kehon ja elimistön eri osat ja aineet toisiinsa.

Varsin runsaasti on jo tutkittu aku- ja kipupisteiden manipuloinnin seurauksena kehossa ja elimistössä tapahtuvia kemiallisia ja fysiologisia muutoksia. Tutkimusten pohjalta onkin Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen teorioiden rinnalle tullut uusia, nykytieteeseen perustuvia teorioita akupunktion vaikutusmekanismeista.

Maailman Terveysjärjestö (WHO) on listannut yli sata sairautta tai tilaa, joihin akupunktiolla on joko ilmeinen tai mahdollinen myönteinen vaikutus.

Tavallisimpia ongelmia, joihin asiakkaani ovat saaneet helpotusta akupunktiosta, ovat esimerkiksi:

Akupunktioneulat ovat hyvin ohuita ja kertakäyttöisiä. Pistämisen tulee tuntua, mutta ei liian kivuliaalta. Joskus helpotus vaivaan tulee jo ensimmäisellä hoitokerralla, tavallisesti hoitokertoja on noin 3-10. Hoitoaika on noin 40 minuuttia.

Olen Akupuntioammattilaiset ry:n jäsen: Akupunktioammattilaiset ry

Kurssilla Pekingissä vuonna 2013.